ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น กลุ่มโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นางปานธิพา สุวรรณแสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2556,08:20  อ่าน 923 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอน ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอลิษา พลราชม
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2556,16:36  อ่าน 939 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Teacher อะวอร์ด ประจำปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นางกรรณิกา แวงแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2556,16:33  อ่าน 922 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Teacher อะวอร์ด ประจำปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นางยุพาวะดี สีนวล
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2556,16:32  อ่าน 791 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดี ศรีอุดร ประจำปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอลิษา พลราชม
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2556,16:24  อ่าน 779 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดี ศรีอุดร ประจำปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นางยุพาวะดี สีนวล
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2556,16:22  อ่าน 770 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดี ศรีอุดร ประจำปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นางกรรณิกา แวงแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2556,16:21  อ่าน 820 ครั้ง
รายละเอียด..