ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับ ป.๑- ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพีรยา สิงห์โต
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2559,15:35   อ่าน 427 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับ ป.๑- ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนันทิธาดา แก้วนอก
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2559,15:35   อ่าน 401 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น ป.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพัฒน์ พัฒนขจร
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2559,15:34   อ่าน 405 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้น ป.๑-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนพร ศรีสะอาด
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2559,15:32   อ่าน 339 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ระดับ ม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุพรรณกัลยา ไกรยะถา
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2559,15:21   อ่าน 321 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมการแข่งขันคณิตคิดเร็ว รับถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา 2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การแข่งขันคณิตคิดเร็วประเภทบุคคล (Level1)
ชื่อนักเรียน : ด.ช.พีรวิชญ์ ศรีเพ็งมาตย์
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2559,15:48   อ่าน 528 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง จินตคณิต ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อนักเรียน : ด.ช.พีรวิชญ์ ศรีเพ็งมาตย์
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2559,15:47   อ่าน 503 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นักเรียนที่มีจิตอาสาดีเด่น มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.สุพรรณกัลยา ไกรยะถา
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2559,22:44   อ่าน 656 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นักเรียนที่มีมารยาทดีเด่น มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. ภานุชนารถ พลราช
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2559,22:40   อ่าน 634 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยอันดับ ๑ ระดับประเทศ ประถมศึกษาตอนปลาย (โครงการตอบปัญหาธรรมะ)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกนกพร เวียงสิมมา
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2557,09:10   อ่าน 667 ครั้ง