ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โรงเรียนศศิกานต์วิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด)

- ระดับเตรียมอนุบาล (อายุ 1 ปี 6 เดือน ขึ้นไป) ** รับสมัครตลอดทั้งปี
- ระดับอนุบาล 1 - 3 (อายุ 3 ปีขึ้นไป) ** เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2559
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (อายุ 6 ปีขึ้นไป)
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

เอกสารการรับสมัคร
1.รูปถ่ายหน้าตรง (สวมชุดนักเรียน) ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 2 แผ่น
2.สำเนาสูติบัตรนักเรียน 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน, ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ 
4.สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 1 ฉบับ
5.ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม

ติดต่อสอบถามและสมัครเรียนได้ที่ห้องธุรการในวันและเวลาราชการ 
โทร. 042-281142 , 042-282777 โทรสาร 042-282022

โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2562,00:00   อ่าน 3717 ครั้ง