ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีทีี่ 3 
ในวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนศศิกานต์วิทยา

โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับผู้ปกครอง ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาล โดยผู้ปกครองต้องนำเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับเงิน ดังนี้

1. ใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 1 ฉบับ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 042-281142 , 042-282777


โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 163 ครั้ง