ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งหยุดการเรียนการสอน วันที่ 8 ตุลาคม 2561 (อ่าน 33) 05 ต.ค. 61
รับสมัครนักเรียนใหม่ เทอม 2 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (อ่าน 32) 01 ต.ค. 61
แจ้งหยุดการเรียนการสอน วันที่ 28 มิ.ย.2561 (อ่าน 79) 27 มิ.ย. 61
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 95) 14 มิ.ย. 61
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 142) 20 เม.ย. 61
ประกาศหยุดการเรียนการสอน วัน ศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560 (อ่าน 214) 07 ธ.ค. 60
ประกาศหยุดการเรียนการสอน วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 (อ่าน 187) 19 ก.ย. 60
รับสมัครนักเรียนใหม่ เทอม 2 ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (อ่าน 246) 13 ก.ย. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 266) 25 พ.ค. 60
วันที่ 1 - 14 พฤษภาคม 2560 จำหน่ายหนังสือเรียนชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 353) 29 เม.ย. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 360) 05 เม.ย. 60
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 366) 03 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดีกับตัวเเทนนักเรียนการแข่งขันกีฬา-กีฑา ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านผือ (อ่าน 277) 19 ธ.ค. 59
รับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (อ่าน 353) 03 ต.ค. 59
กำหนดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 317) 28 ก.ย. 59
ศศิกานต์เนอร์สเซอรี่ ได้รับรางวัลสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนดีเด่น จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2559 (อ่าน 429) 10 ส.ค. 59
กำหนดการสอบกลางภาค 1/2559 (อ่าน 333) 25 ก.ค. 59
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งในกิจกรรมการแข่งขันภาษาอังกฤษ ระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านผือ (อ่าน 396) 17 มิ.ย. 59
วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 370) 17 พ.ค. 59
วันที่ 1 - 9 พฤษภาคม 2559 จำหน่ายหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 556) 23 เม.ย. 59
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. ศศิวรวรรณ ชัยชนะ สามารถสอบเข้าศึกษาต่อใน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล (อ่าน 827) 04 เม.ย. 59
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. ภานุชนารถ พลราช ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นักเรียนที่มีมารยาทดีเด่น (อ่าน 357) 23 มี.ค. 59
ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.สุพรรณกัลยา ไกรยะถา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นักเรียนที่มีจิตอาสาดีเด่น (อ่าน 411) 23 มี.ค. 59
เปิดสอนพิเศษภาคฤดูร้อน รับสมัครนักเรียนจากทุกโรงเรียน (อ่าน 754) 15 มี.ค. 59
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา ด.ช.พีรวิชญ์ ศรีเพ็งมาตย์ ชั้น ป.2/1 (อ่าน 424) 07 มี.ค. 59
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (อ่าน 569) 05 ก.พ. 59
ตารางการสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 510) 01 ก.พ. 59
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.พีรวิชญ์ ศรีเพ็งมาตย์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ชิงแชมป์ประเทศไทยค (อ่าน 513) 16 ก.ย. 58
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ผ่านการประเมิน สมศ. รอบสาม ระดับปฐมวัย ได้ 91 คะแนน ระดับดีมาก (อ่าน 591) 03 ส.ค. 58
กิจกรรมวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนครบ 30 ปี (อ่าน 616) 21 พ.ค. 58
แจ้งคุณครูที่สนใจในการ นำสื่อการเรียนการสอน ใช้ในการประกอบการเรียนการสอน ทุกกลุ่มสาระ (อ่าน 953) 06 พ.ย. 55
ผู้ปกครอง/นักเรียน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่หัวข้อดาวน์โหลดเอกสารค่ะ (อ่าน 961) 28 ก.ย. 55