ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปีการศึกษา 1/2563 นักเรียนระดับชั้น ป.4 ถึง ป.6 จะได้เรียนเครื่องดนตรีไวโอลิน สอนโดย Yamaha สยามกลกา
ปีการศึกษา 1/2563 นักเรียนระดับชั้น ป.4 ถึง ป.6 จะได้เรียนเครื่องดนตรีไวโอลิน สอนโดย Yamaha สยามกลการ
- อนุบาล 1 ถึง ป.3 เรียนเปียโน
- ป.4 ถึง ป.6 เรียนไวโอลิน
- ม.1 ถึง ม.3 เรียนกีตาร์
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ได้เลือกบริษัท ผลิตปัญญา จำกัด MAKE A WIT ในการดูแลหลักสูตร Intensive English
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ได้เลือกบริษัท ผลิตปัญญา จำกัด MAKE A WIT ในการดูแลหลักสูตร Intensive English Program (IEP) ซึ่งดูแลโรงเรียนในประเทศกว่า 100 โรงเรียน และดูแลโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา โรงเรียนเซนต์เมรี่ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ และโรงเรียนมหาไถ่กุมภวาปี
ปีการศึกษา 2562 บรรจุวิชาดนตรีในระดับชั้นอนุบาล 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2562 บรรจุวิชาดนตรีในระดับชั้นอนุบาล 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 สอนโดยโรงเรียนดนตรีสยามกลการ ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันดนตรี Yamaha และใช้เครื่องดนตรีที่ได้มาตรฐานจาก Yamaha

- ระดับชั้นอนุบาล 1-3 เรียนอิเล็กโทน
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนเปียโน
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนไวโอลิน
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนกีตาร์

** การเรียนเครื่องดนตรีต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม
รับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โรงเรียนศศิกานต์วิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด)

- ระดับเตรียมอนุบาล (อายุ 1 ปี 6 เดือน ขึ้นไป) ** รับสมัครตลอดทั้งปี
- ระดับอนุบาล 1 - 3 (อายุ 3 ปีขึ้นไป) ** เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2559
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (อายุ 6 ปีขึ้นไป)
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

เอกสารการรับสมัคร
1.รูปถ่ายหน้าตรง (สวมชุดนักเรียน) ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 2 แผ่น
2.สำเนาสูติบัตรนักเรียน 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน, ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ 
4.สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 1 ฉบับ
5.ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม

ติดต่อสอบถามและสมัครเรียนได้ที่ห้องธุรการในวันและเวลาราชการ 
โทร. 042-281142 , 042-282777 โทรสาร 042-282022