ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นางปานธิพา สุวรรณแสง
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2012
ปรับปรุง 08/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 715056
Page Views 989643
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางปานธิพา สุวรรณแสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 สิงหาคม 2556 - 13 พฤศจิกายน 2557 และปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพเยาว์ จันทรมงคล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2557 - 31 มีนาคม 2559
ชื่อ-นามสกุล : นางธนันท์รัฐ กีรติพงศ์ศักดา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 กรกฎาคม 2555 - 6 สิงหาคม 2556
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิกานต์ สุวรรณแสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มกราคม 2554 - 31 มิถุนายน 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตรชัย น้อยสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 กุุมภาพันธ์ 2536 - 31 ธันวาคม 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายทองมาก วรสุเมธากุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 กันยายน 2528 - 17 กุมภาพันธ์ 2536
ชื่อ-นามสกุล : นางสุมาลี แซ่เอี้ยว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พฤษภาคม 2528 - 31 สิงหาคม 2528