ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนที่ตั้งโรงเรียน
แผนที่

โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
173 ม.4 ถ.ศรีสะอาด   ตำบลบ้านผือ  อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 
เบอร์โทรศัพท์ 042281142 , 042282777 โทรสาร 042282022 
Facebook : https://www.facebook.com/sasikarnschool