ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตรา/สัญลักษณ์โรงเรียน
หนังสือ         หมายถึง   การศึกษาก่อให้เกิดปัญญา

กรอบ           หมายถึง   เฝ้าดูแลชี้แนะแนวทางให้ปฏิบัติอยู่ในระเบียบวินัย

                                    มีคุณธรรมอันดีและมีความเป็นไทย
 
ริบบิ้น           หมายถึง   ความผูกพันสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

หมวกบัณฑิต  หมายถึง   ความสำเร็จทางการศึกษา

ช่อมะกอก     หมายถึง   ความเจริญก้าวหน้า นำไปสู่ความสำเร็จแห่งชีวิต
 

                   ดังนั้น การศึกษาก่อให้เกิดปัญญา การดูแลชี้แนะแนวทาง
ให้ปฏิบัติอยู่ภายในกรอบระเบียบวินัย มีคุณธรรม มีความเป็นไทย และมี
ความพูกพัน สามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ก่อให้เกิดความสำเร็จ ด้านการศึกษา จะนำไปสู่ความเจริญ ก้าวหน้า และความสำเร็จแห่งชีวิต                สีประจำโรงเรียน
                       
   "น้ำเงิน-แดง"


      ต้นไม้ประจำโรงเรียน

    "ต้นพิกุล"